Friday, August 3, 2007

Kamanabillina banna galalli.. Aa chandirana naguvinalli.. ninna kandaaga...

Kamanabillu noodi nange mail maadyeno hudgaa.... ??

Haudu kano.., monne kanda dodda kamanabillu noodi nangu kannu odde aaytu... yaake gotta? Last time ee thara kamanabillu banadiddaga neenu nanna jyote idde.. adanna torisi ”node hudgee, ee kamanabillinashte sogasaagiro badukanna naavibru ottige kattona.. adralliro 7 bannagala huvina gidagalanna prapanchada yaava mulelidru naanu ninge tandu kodteeni.. namma putta maneya dodda angaladalli avannelle nettu belsona.. adralli dina bido hosa huvugala haage namma preeti sadaa fresh-fresh aagi irbeku kane.. ” antha helidde... nenapaaytaa?
”Huvu baadihogattallo hudgaa..?” anntha naanu kelidakke..”ayyyo huchi, aa gidagalige naavibru preeti dhare erdu belsovaaga ,adralli huvu baadollamma..ninna mugulnage tara yavaaglu aralirutwe” antha heli nanna kenne chivutidde... adella nenapaagi kannu odde aagohytu...


Ella sari, adre nijwaaglu aa chandra nanna kathe hellillaveno? Hmm.. may be you are right..even he is feeling J...... abt us..!! You knw what, avanu dina raatri kitaki inda iniki nanna nodovaaga ninnade mukha kaansutto..ade tunta nagu …. Adakke nange avana kandre ishta… Irli bidu avananna eevattu vichaarskoteeni..!!

No comments: